בעיות עור

קו מוצרי הרוקחות הקוסמטיים שלנו פותח במיוחד כדי לתת מענה לבעיות עור עיקריות וליצור משטר מלא לטיפוח העור.1

בעיות עור

  1. מידע בשימוש TEOXANE. עלון מידע: Skincare Revolution Brochure_600104-04